Ervalla

Ervalla Gruvområde - Svavelgruvan i skogen

I en liten skog strax norr om Örebro, vid det mycket lilla samhället Ervalla, finns idag resterna av en verksamhet som har bedrivits på platsen i minst 430 år.

 

Åker man Centralvägen mot Frövi från Ervalla så passerar man strax utanför samhället en liten skog på höger sida vägen, där finns, strax efter kraftledningen en oansenlig liten skogsväg inåt höger. Förmodligen är bommen dessutom stängd. Följer man denna vägen drygt hundra meter in i skogen så finner man det som idag är resterna av den svavelbrytning som pågått i århundraden på platsen.

 

Det är oklart när brytningen av svavelmalm på platsen påbörjades, men det finns bevis på att det pågått från 1584. Svavelmalmen behövdes som material till kruttillverkning. Under 1580-talet pågic febril aktivitet i området, man byggde bland annat en svavelkoja för svavelbränning och grävde djupare och djupare, till och med så djupt att man var tvungen att ta till dagsverken från bönderna i trakten för att hålla gruvan fri från vatten.

 

Runt sekelskiftet år 1600 så lades dock förmodligen verksamheten i Ervalla ner, då man valde att hämta svavel från Dylta svavelbruk i närheten.

Det dröjde till 1846 innan någon brytning i större skala påbörjades igen, då gruvan drevs under fem år av Ervalla gård.

 

Storhetstiden för Ervalla gruvområde inträffade under första världskriget då Sverige, på grund av kriget, inte kunde importera svavelkis som är en viktig beståndsdel i konstgödsel. Ervalla gård köptes av Stockholms superfosfat fabriks AB som påbörjade brytning och anrikning av malmen. Man öppnade nya gruvhål och kom ner så djupt som 50 meter under marknivån. De betongkonstruktioner som syns på många av bilderna är rester efter anrikningsverket. Vidare byggde man i Axbergshammar en kraftstation för att förse verksamheten med el och malmen transporterades via järnväg till Arboga där den lastades om till pråmar som fraktade vidare malmen till bolagets verk i Gäddviken i Stockholm.

 

Verksamheten skapade jobb och drog till sig arbetare till bygden, dock blev den aldrig lönsam och lades ner under depressionen som följde efter första världskrigets slut. Maskinerna såldes och anläggningarna raserades de följande åren. Gruvschakten är idag igenfyllda av säkerhetsskäl.

 

Annons

Även om inte mycket återstår idag kan man ändå ana en ganska mäktig anläggning i de ruiner som finns på platsen.

Naturen håller tålmodigt på att återta platsen, tallarna har frösått sig ovanpå de gamla betongfundamenten.

BILDSPEL - ERVALLA GRUVOMRÅDE

Här följer en del bilder från området. Klicka gärna på bilderna för att se större versioner.

Annons